fundacja.dantian@gmail.com

+48 794 506 585

Cennik z rabatem*

Typ zajęć - uczestnictwo za 1 osobę

Opłaty za zajęcia typu edukacyjnego (warsztaty, treningi, itp. qigongu i taiji)

Bezpłatne zajęcia w ramach Fundacji są finansowane przez Fundację Dantian lub sponsorów albo partnerów, itp.

Fundacja organizuje szkolenia i różne wydarzenia o charakterze edukacyjnym, bezpłatne bądź odpłatne dla uczestników. Zgodnie ze statutem, jakiekolwiek dochody Fundacji Dantian są w całości przekazywane na realizację jej celów statutowych.

Działalność edukacyjna – cennik

 

Fundacja Dantian

*Opłaty za zajęcia należy wpłacać gotówką lub przelewem na konto:

Bank PKO SA, Al. Jerozolimskie 65/79

nr konta 08124062181111001058278535

 

*Opłata rabatowa przysługuje posiadaczom Karty Rabatowej Przyjaciela Fundacji Dantian, Seniorom(65+) oraz Studentom. Osoby o statusie Donator-duo mogą zapłacić za dwie osoby 150% nominalnej stawki za uczestnictwo 1 osoby.

 

Zajęcia płatne z góry powinny być opłacone do 10-go każdego miesiąca. Przy dokonywaniu opłat przelewem należy mieć do wglądu potwierdzenie dokonania przelewu (wersja papierowa lub elektroniczna)

 

W przypadku zawieszenia zajęć na okresy świąteczne lub z innych powodów, opłaty miesięczne zostaną proporcjonalnie zredukowane.

 

Osoba, która nie jest w stanie opłacić pełnych opłat za płatne zajęcia/wydarzenia organizowane przez Fundację, może w całości lub częściowo być zwolniona z opłat. W takich przypadkach należy powiadomić wcześniej ustnie lub mailem organizatorów celem rejestracji i uzyskać ich akceptację.