fundacja.dantian@gmail.com

+48 794 506 585

# 1 Idea

Akademia Dantian jest jednostką organizacyjną Fundacji, organizującą szkolenia o charakterze kształcenia ustawicznego. Pozytywne ukończenie każdego szkolenia i zdanie egzaminu na określony poziom zostaje poświadczone dyplomem lub certyfikatem. 

 

 

 

W ramach Akademii Dantian działa również Uniwersytet Otwarty, pozwalający na bezpłatne samokształcenie w qigongu, taiji i pokrewnych dyscyplinach. 

 

 

 

# 2 Dyplomy i Certyfikaty

W przypadku Yangjialaojia Taiji, czyli Starego Stylu Yang Taiji, istnieją cztery poziomy egzaminacyjne o rosnącym stopniu trudności: Biały, Żółty, Niebieski oraz Czerwony. Dyplom potwierdzający uzyskanie określonego poziomu wydaje World Yang Taiji Classical Martial Arts Federation z siedzibą na Tajwanie, która określa kryteria egzaminacyjne. 

 

W przypadku różnych stylów qigongu, dyplom lub certyfikat wydaje Akademia Dantian chyba, że dany kurs jest organizowany wspólnie z zewnętrzną instytucją, co znajduje swoje odbicie w treści dyplomu / certyfikatu. W większości przypadków, podobnie jak dla Yangjialaojia Taiji, zachowane są trzy poziomy o rosnącym stopniu trudności: Biały, Żółty oraz Niebieski.

 

# 3 Relacja nauczyciel uczeń jest fundamentem naszego treningu

Kiedy to możliwe, prowadzimy zajęcia stacjonarne pozwalające na bezpośredni kontakt nauczyciela ze studentami. W wybranych dyscyplinach prowadzimy również kursy online, o ile pozwalają one na osiągnięcie niezbędnego poziomu wiedzy przy braku możliwości kontaktu na żywo.

 

Akademia Dantian

AKADEMIA

UNIWERSYTET

Fundacja Dantian

FUNDACJA DANTIAN